آموزش آنلاین

در حال حاضر بسته آموزش مجازی با موضوع آموزش گام به گام تصویرسازی دیجیتال ، مراحل تولید را سپری می کند که علاقه مندان می توانند طی 8 جلسه 3ساعته و یک روز در هفته ، عضو کلاس آنلاین (که یک گروه مجازی از افراد شرکت کننده در پیام رسان های واتسپ یا تلگرام است ) شده وکلیه آموزشها را که غالبا بصورت ویدئوتهیه شده ، در قالب سرفصل هایی همچون : اصول پایه تصویرسازی ، طراحی شخصیت ، تکنیک های دیجیتال و… دریافت و بصورت تعاملی و دو طرفه به یادگیری مفاهیم بپردازند. غیبت در این دوره مجازی بیش از 2 جلسه برابر با حذف هنرجو از گروه خواهد شد و در پایان دوره نیز کلیه هنرجویان بایستی  بر اساس پروژه تعریف شده و آموزه های همان دوره ، به تولید یک اثر تصویرسازی بپردازند.

به تمامی افرادی که پروژه پایان دوره را با اثر قابل قبولی به اتمام رسانده باشند ،گواهی اهدا خواهد شد.