نمایشگاه های آتی

با توجه به ذوق و علاقه ی شخصی ، اطلاعات و دانش تخصصی در برگزاری و گردانندگی نمایشگاه(curator) نمایشگاه های دوره ای و با هدف شناسایی استعدادهای جدید ؛ اقدام به طراحی و اجرای نمایشگاه های فصلی در بهترین نگارخانه های شهرم نموده ام.

هنرمندان علاقه مند برای شرکت در نمایشگاه های آتی می توانند از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت از آخرین اخبار فراخوان های این نمایشگاه ها مطلع شده و با پرداخت هزینه ای نسبتا به صرفه و در خور فعالیت ، نسبت به ارسال اثر اقدام نموده که پس از داوری و انتخاب آثار با کیفیت ، در قالب نمایشگاه های موضوعی حضور بهم رسانند.

منتظرتان هستیم...

گردانندگی نمایشگاه آتی
گردانندگی نمایشگاه آتی